4D interaktivní karty v informatice

Během měsíce dubna začali žáci 5. A pracovat v informatice s tzv. 4D interaktivními kartami.
Pomocí iPadů s nahranými příslušnými aplikacemi poznávali a zapisovali informace o různých zvířatech nebo o planetách a technice, které poté zpracovávali v dalších prezentacích.
V užitých aplikacích jsou možnosti, kdy žák může objekt přibližovat nebo oddalovat, přehrát zvuk, který vydává nebo pomocí sluchátek poslouchat zajímavé povídání s podrobnějším popisem.
Za několik týdnů budeme pracovat s 4D kartami dopravních prostředků. Myslím, že i touto cestou lze u žáků rozvíjet kreativitu, fantazii a abstraktní myšlení.
Příští školní rok rozšířím nabídku 4D karet a s nynějším počtem 22 zakoupených iPadů může výuka probíhat podobně i ve 4. ročníku a iPady budou také používány i v ostatních ročnících a předmětech.

Mgr. Radovan Křivánek