Třídění odpadu

Základní škola Říčany třídění odpadu (plast, papír) věnuje velkou pozornost. Ve škole vyprodukujeme mnoho odpadu, což není pro naši planetu zanedbatelné množství.
Z tohoto i dalších důvodů jsme se společně (žáci, učitelé i další zaměstnanci) rozhodli, že budeme vyprodukovaný papír a plast recyklovat. K tomuto účelu jsme instalovali do přízemí a každého patra jeden kontejner na PAPÍR a jeden kontejner na PLAST.

Třídění papíru a plastu neprobíhá jen ve třídách, ale i na chodbách, kde máme k dispozici koše na tříděný odpad. Do třídění odpadu se zapojují i učitelé či výdejna s obaly a kartonovými krabicemi od nakoupených potravin. 

V průběhu minulého školního roku, kdy na naší škole začal fungovat program Ovoce a mléko do škol, vyvstala další potřeba a to ta, jak naložit s kartonovými obaly od mléka, popřípadě od malých džusů. Avšak tato potřeba byla vyřešena, právě instalovanými koši na papír a plast. 

K těmto třídním aktivitám v rámci třídění odpadu mohou probíhat ještě další sběrné aktivity, do kterých se může zapojit i veřejnost. Naše škola sbírá starý papír (noviny, časopisy, tiskopisy, sešity, karton), který do školy mohou žáci či jejich rodinní příslušníci donést. Díky tomu se chceme zapojit i do sběrových soutěží.