Akce školy 2023/2024

Školní rok 2023/2024


4. 9.  Slavnostní přivítání prvňáčků

20. 9.  Představení v Divadle Radost (1. a 2. ročník)

21. 9.  Baletní představení v Mahenově divadle (3. a 4. ročník)

22. 9.  Účast žáků při sklizni brambor (4. a 5. ročník)

29. 9.  Poznávání přírody (projektový den 1. - 5. ročník)

září, říjen  Finanční gramotnost (2. - 4. ročník)

září-listopad - Plavání  (2. a 3. ročník)

3. 10.  Setkání s paní spisovatelkou (čtenářská gramotnost)

5. 10.  Planetárium Brno (4. a 5. ročník)

Ukázková hodina čtení pro rodiče (1. ročník)

Hudební vystoupení žáků při rozsvícení vánočního stromu v Říčanech

Vánoční dílničky

- v průběhu I. pololetí - projektové dny ve školní družiněTříkrálová sbírka (účast žáků)

leden - únor  Bruslení (zimní stadion v Rosicích)

Soutěž Matematický klokan (2. - 5. ročník)

Návštěva předškoláků v 1. třídě

Velikonoční dílničky a jarmark v rámci dne otevřených dveří

březen, duben, květen - Dopravní výchova (4. ročník)

Den země (práce tematicky zaměřena na ekologii, 1. - 5. ročník)

Finanční gramotnost (5. ročník)

Vystoupení žáků na vítání občánků

Den matek (hudební a divadelní představení žáků)

Sportovně branný den

Návštěva říčanské knihovny (1. - 5. ročník)

- v průběhu II. pololetí projektové dny ve školní družině