Akce školy 2022/2023

Školní rok 2022/2023

 

12. 9. - Beseda s paní spisovatelkou Ivonou Březinovou 

září-listopad - Plavání  (2. a 3. ročník)

29. 9, 6. 10. - Přednáška na téma kyberšikany (5. ročník)

4. 10. - Den zvířat

13. 10. Výtvarná a literární soutěž, projekt ,,Jižní Morava čte" 

14. 10. - Den barevného podzimu (sbírání přírodních materiálů, soutěž)

21. 10. - (1. - 3. roč.)  - Divadlo Špilberg (představení v KD v Říčanech)

4. 11. (1. a 2. roč.) a 11.11. (3., 4., 5. roč.) - Hvězdárna a planetárium Brno

9. 11. Ukázková hodina čtení pro rodiče (1. ročník)

10. 11. Beseda pro rodiče s názvem Kyberšikana a počítačová kriminalita (ZŠ Říčany)

27. 11. - Hudební vystoupení žáků při rozsvícení vánočního stromu v Říčanech

2. 12. - Vánoční dílničky

7. 12. - Návšteva Divadla Bolka Polívky (hudební představení), vánoční trhy

8. 12. - Předvánoční návštěva pečovatelského domu

19. 12. - Návštěva říčanského kostela - historie, vánoční tradice, zpěv koled

- v průběhu I. pololetí - projektové dny ve školní družině

 

5. 1. - Expozice VIDA - zábavní vědecký park v Brně (4. a 5. ročník)

9. 1. - Tříkrálová sbírka (účast žáků)

12. 1., 19. 1., 26. 1.,  2. 2., 9. 2. - Bruslení (zimní stadion v Rosicích)

18. 1. - Přednáška o šikaně a kyberšikaně (2. - 5. ročník)

1. 2. - Návštěva divadla Radost (1. - 3. ročník)

24. 2. - Vystoupení kouzelníka (KD v Říčanech)

20., 21. 3. - Soutěž Matematický klokan (2. - 5. ročník)

31. 3. - Velikonoční dílničky a jarmark v rámci dne otevřených dveří

březen, duben, květen - Dopravní výchova (4. ročník)

4. 4. - Hudebně-vzdělávací koncert (1. a 2. ročník)

21. 4. Den země (výuka tematicky zaměřena na ekologii, 1. - 5. ročník)

4. 5. - Přednáška o návykových látkách pro rodiče (ZŠ Říčany)

14. 5. - Den matek (divadelní představení žáků)

1. 6. - Den dětí - návštěva renesančního zámku v Rosicích

2. 6. - Listování - divadelní představení na děj knihy (1. - 5. ročník)

- v průběhu II. pololetí projektové dny ve školní družině


Další plánované akce v budoucnu:

Exkurze letiště Tuřany