Zaměstnanci školy

Ředitel školy:

Mgr. Radovan Křivánek, tel.: +420 602 132 480, e-mail: info@zsricany.cz

 

Pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Šárka Cardová, třídní 1. A

Mgr. Adéla Bernardová, pedagog (1. A, 4. A)

Mgr. Blanka Kokojanová, třídní 2. A, výchovný poradce

Mgr. Jiřina Reichmanová, třídní 3. A

Mgr. Lenka Rouzková, třídní 3. B

Mgr. Radovan Křivánek, třídní 4. A

Mgr. Sylva Pavlíková, třídní 5. A

Mgr. Pavla Vodáková, pedagog, speciální pedagog

Zdislava Křížová, pedagog, asistent pedagoga, vychovatelka ve školní družině

Zita Matulová, pedagog, asistent pedagoga

Bc. Kristýna Turčaníková, asistent pedagoga

Mgr. Magdalena Valešová, vychovatelka ve školní družině

Bc. Zita Dočkalová, vychovatelka ve školní družině

Mgr. Petra Siváčková, pedagog, mateřská dovolená


Správní zaměstnanci:

Jana trnková - školnice

Zuzana Sobotková - výdej stravy