O škole

Základní škola Říčany je neúplnou základní školou se všemi postupnými ročníky a vykonává činnost základní školy, školní družiny a školní jídelny – výdejny.

Školní družina má 3 oddělení a kapacitu 90 žáků, která je ve školním roce 2023/2024 naplněna.

Výuka tělesné výchovy je realizována v sále Kulturního domu a pokud je příznivé počasí, výuka probíhá venku v prostorech víceúčelového hřiště Marečkova louka v obci Říčany.

Na základní škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Učíme se pro život.

Ve školním roce 2023/2024 se v základní škole vzdělává 126 žáků, kteří jsou rozděleni do šesti tříd 1. – 5. ročníku.

V rámci zájmového vzdělávání mohou žáci v letošním roce navštěvovat 7 kroužků, na škole působí odloučené pracoviště ZUŠ Rosice – obor Hudební nauka (třída hudební výchovy).

Škola je zapojena do výzvy Operační program Jan Amos Komenský - Podpora inovativního vzdělávání žáků a účastníků zájmového vzdělávání Základní školy Říčany.