Projekty školy

Šablony (podpora vzdělávacích aktivit)

Cílem výzvy je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon). Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, spolupráce s rodiči, dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.


Šablony III (PDF)

Šablony OP JAK (PDF)
Kalibro 2022/2023 (testování ekonomických dovedností pro 5. ročník)

Škola je zapojena do testování ekonomických dovedností, které jsou aplikovány a procvičovány i v předmětu matematika. Testování je organizováno společností Kalibro Projekt s.r.o. a je tematicky zaměřeno na finanční gramotnost a všeobecný přehled.


Srovnávací testy - ekonomické dovednosti (5. ročník) (PDF)

 Women for women (obědy pro děti)

Škola je zapojena do projektu Obědy pro děti, realizovaný s podporou MŠMT, která pomáhá samoživitelům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a nedokážou ji sami řešit. Cílem projektu je pomoci žákům školy, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit obědy ve školní jídelně. Díky tomuto projektu tak dotyční žáci získají nejen zdravou a vyváženou stravu, kterou v období růstu tolik potřebují, ale také budou chráněni proti vyčlenění z kolektivu spolužáků. Právě oběd je pro žáky také důležitou společenskou událostí. 

 

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Cílem projektu je snížení deficitu vápníku u dětské populace, zlepšení stravovacích návyků žáků a výchova budoucích spotřebitelů. Žáci mají garantované pravidelné dodávky ovoce, zeleniny a mléka. Podporovány jsou exkurze, vzdělávací akce a soutěže.