Poskytování informací

Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se k působnosti Základní škola Říčany, nám. Osvobození 145, poskytne škola žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.


Žádost o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. můžete ZŠ Říčany, nám. Osvobození 145 doručit:
• osobně řediteli školy (po-pá 7:00 - 15:00)
• poštou
• e-mailem na adresu info@zsricany.cz
• datovou schránkou – ID datové schránky ZŠ: t9uqq9x


Adresa pro doručování prostřednictvím pošty nebo osobně je:
Základní škola Říčany, nám. Osvobození 145, p.o.
nám. Osvobození 145
664 82 Říčany
tel.: +420 132 480


Prosím uveďte své jméno, příjmení, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a lze je v souladu s § 14 odst. 2 tohoto zákona odložit.


Sazebník úhrad za poskytování informací
Úhrada za odeslání informace na adresu zadanou žadatelem: dle sazebníku České pošty. 


Úhrada za pořízení kopií:
za pořízení jedné strany kopie A4 2,– Kč
za pořízení oboustranné kopie A4 4,– Kč

Úhrada za odeslání informace na adresu udanou žadatelem
hmotnost zásilky do 50 g        19,00 Kč
hmotnost zásilky do 100g       23,00 Kč
hmotnost zásilky do 500g       27,00 Kč
hmotnost zásilky nad 500g     33,00 Kč

Přirážka za doporučenou zásilku ke všem sazbám 10,00 Kč
  
Zaslání informace na dobírku
hmotnost zásilky do 50 g        44,00 Kč
hmotnost zásilky do 100 g      52,00 Kč
hmotnost zásilky do 500 g      54,00 Kč
hmotnost zásilky do 1 kg        60,00 Kč
hmotnost zásilky do 2 kg        66,00 Kč
 

Žadatel podává žádost škole písemně nebo při osobní návštěvě
a) písemná žádost je zaevidována odpovědným zaměstnancem, který stanoví předpokládanou úhradu dle sazebníku. Úhrada bude provedena žadatelem složenkou, která mu bude zaslána s vyznačením úhrady. Požadovaná informace bude vydána žadateli po obdržení platby na účet školy nebo po předložení dokladu o zaplacení,
b) při osobní návštěvě je postup obdobný s tím, že žadatel může uhradit složenku ihned a po předložení dokladu o zaplacení mu bude požadovaná informace vydána bezprostředně.
c) u obou forem podání žádosti je možno zaslat požadovanou informaci na adresu udanou žadatelem. V tomto případě je náklad na dobírku při nevyzvednutí žadatelem výdajem školy,
 
 
Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022