Platby rodičů

Naše škola disponuje dvěma účty, na které rodiče mohou posílat peníze:

Účet školy - 2102885494 / 2010

Platby rodičů - 494613113 / 2010  


Pokud máte na škole více dětí, plaťte prosím každé dítě zvlášť!

Plaťte prosím také každou platbu (částku) zvlášť, ne dohromady!


Vždy prosím zadávejte variabilní symbol!ŠKOLNÍ DRUŽINA

→ Na Účet školy - 900 Kč za pololetí (variabilní symbol 112425), úhradu za 1. pololetí pošlete prosím do konce září 2024, úhradu za 2. pololetí pošlete prosím do konce února 2025
(do Zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka/žákyně - školní družina)DO KONCE LISTOPADU 2023

→ na Účet školy - 600 Kč - Školní pomůcky (variabilní symbol 222425, do Zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka/žákyně, třídu)


→ na Účet školy - částka za pracovní sešity 2. - 5. ročník (informace a souhlas zákonného zástupce viz třídní schůzky) bude sdělena třídním učitelem (variabilní symbol 332425, do Zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka/žákyně, třídu)


→ na Platby rodičů - 1000 Kč za pololetí (variabilní symbol 442425) - školní akce (např. exkurze, vystoupení, besedy) konané v průběhu školního roku