Platby rodičů

Naše škola disponuje dvěma účty, na které rodiče mohou posílat peníze:

1. Účet školy - 2023981349/0800

2. Účet - Platby rodičů - 1358958349/0800


Prosíme rodiče, aby poslali finanční prostředky na výše zmíněné účty, žáci již do školy nebudou nosit peníze hotově.

Pokud máte na škole více dětí, plaťte prosím každé dítě zvlášť!DO KONCE ZÁŘÍ

→ na Účet školy - pokud žák navštěvuje školní družinu - 600Kč - Školní družina (do Zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka/žákyně + školní družina)

→ na účet Platby rodičů - 1500Kč (variabilní symbol 112324, do Zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka/žákyně, třídu) - z této částky budou hrazeny akce (divadla, přednášky, exkurze, koncerty...)DO KONCE LISTOPADU

→ na Účet školy - 600Kč - Školní pomůcky (variabilní symbol 222324, do Zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka/žákyně, třídu)

→ na Účet školy - částka za pracovní sešity 2. - 5. ročník (informace a souhlas zákonného zástupce viz třídní schůzky) bude sdělena třídním učitelem (variabilní symbol 332324, do Zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka/žákyně, třídu)