Adaptačně sportovní dopoledne pro žáky budoucích 6. ročníků

Ve středu 7. 6. se naše pátá třída vydala do ZŠ Ostrovačice. Tam byl pro budoucí šesťáky okolních škol uspořádán adaptačně sportovní program.
Akce začala prohlídkou školy, pokračovala turnajem ve vybíjené mezi týmy Ostrovačic, Veverských Knínic, Domašova a Říčan. Žáci se dále mohli věnovat různým sportovním štafetovým hrám, případně navštívit stanoviště, kde získávali body v různých disciplínách. Celé dopoledne byla také otevřena učebna s výtvarnou dílnou, která se těšila mezi našimi žáky velké popularitě. Organizátoři přichystali pro všechny žáky také občerstvení a všem se nám celé dopoledne věnovali a odpovídali na četné dotazy, týkající se budoucího pobytu v šesté třídě. Dopoledne uteklo v příjemné a kamarádské atmosféře. Děkujeme paní ředitelce i paní zástupkyni a ostatním pedagogům, kteří nás pozvali a vše pro nás uspořádali. 

Mgr. Sylva Pavlíková