Adaptačně sportovní dopoledne pro žáky budoucích 6. ročníků

Letos opět pátá třída přijala pozvání do ZŠ v Ostrovačicích. Setkání budoucích šesťáků z okolních škol se zde konalo 15. 5.
Po příchodu na místo se nás ujalo vedení školy a provedlo naše žáky po budově. Žáci mohli navštívit učebny, kam už od září budou chodit. Po skončení této úvodní části následoval bohatý sportovní program, kde se mezi sebou utkaly v různých disciplínách jednotlivé školy.
Žáci měli čas se mezi sebou poznat, poměřit síly a případně i tvořit ve výtvarné třídě. Naši žáci si vedli výborně jak v kolektivních hrách, tak zejména v individuálních sportovních dovednostech. Jednotlivci si odnesli řadu medailí a celkově se naše třída umístila na prvním místě před ZŠ Ostrovačice a Veverské Knínice.
Dopoledne se vydařilo a většinu žáků zbavilo ostychu z neznámého prostředí a přineslo radost ze sportovních úspěchů.

Mgr. Sylva Pavlíková