Anglický jazyk hrou

Dne 15. 2. měli žáci třídy 4. A připravenou hru v rámci hodiny anglického jazyka s názvem Running game, kde si hravou a interaktivní formou upevňovali znalosti získaného učiva.
Hra obsahovala sadu tří ,,běhaček", kdy si žáci procvičovali slovní zásobu i vazby She/He has got. Každý dostal 3 pracovní listy, které měl za úkol vybarvit podle daného textu. Texty byly umístěny po chodbě a jejich úkolem bylo najít správnou větu, přečíst a zapamatovat si ji, vrátit se zpět na své místo a vybarvit obrázek podle toho, co přečetli. Žáci si hodinu užili a na konci každý získal malou odměnu.

Zita Matulová