Činnosti ve školní družině - červen

Děti v červnu už neomylně „cítí v kostech“, že se blíží konec školního roku, léto a prázdniny. Do tvoření s letní tematikou se pouští všichni s radostí a tak na družinovou nástěnku přibyla k lodičkám také velká pirátská loď plná „nebezpečných“ pirátů, které vytvořili žáci z oddělení starších dětí. Ti nejmladší zase zaplnili moře kolem chobotničkami a rybičkami.
V našem druhém oddělení se vyráběly lodičky z korků a věříme, že je děti o prázdninách někde na potoce vyzkouší. Při tvoření však nezůstalo jen u mořského světa, ale objevovali jsme i svět hmyzu a výroba housenky, vážek a brouků se dětem velmi líbila.
Samozřejmě se ani tento měsíc nezapomnělo na pokusy. Ve třetím oddělení vyráběli žáci s paní vychovatelkou lávovou lampu a hodně se nasmáli. Spotřebovali asi litr oleje, ale hlavně, že se pokus zdařil a líbil. Ve druhém oddělení zase nafukovali balonky za pomoci octa a jedlé sody. Na oba pokusy se přišli podívat i ti nejmladší a všichni společně jsme prožili chvíle objevování i legrace.

Celého půl roku se děti snažily vyluštit různé doplňovačky, křížovky, osmisměrky, rébusy a jiné hrátky pro procvičení mozkových závitů. A tak si nakonec všichni odnesli za své snažení drobné dárky a také diplomy „Šikovný luštitel“.

V červnu mívají děti ve škole hodně zábavných aktivit i větších akcí a v letošním roce si jich opravdu užili žáci všech tříd vrchovatou měrou. Snad i proto jsme v družině odpoledne zvolnili a hlavně relaxovali – tančilo se při hudbě, cvičilo se, posilovalo se, fotbal venku byl tou nejoblíbenější zábavou pro kluky. Ale děti také hodně kreslily a malovaly obrázky, vznikly tak krásné papírové brýle, v jejichž „sklech“ se odrážely motivy léta a vytvořily i kreslená trička, na kterých vyobrazily své vlastní „já“. Opět si hodně všichni hráli se stavebnicemi, využívali deskové, karetní a stolní hry, děvčata si hrála s domečkem. Čas strávený v družině jsme si tak příjemně užili.
 
Takže jak napsali prvňáčci:
                 „Ahoj léto, máme tě rádi – a hlavně vířifka a pohoda!!!!

vychovatelky ŠD