Činnosti ve školní družině - červen

V červnu už se děti těší a připravují na léto a na prázdniny. V teplých a slunečných dnech jsme trávili více času venku a na školním hřišti, kde si děti užily volnosti pohybu při různých míčových hrách nebo při jiných pohybových aktivitách. Společně kluci i holky vytvářeli stavby na pískovišti. Dalo jim hodně práce, než vznikla sopka i s kráterem, opravdová hora nebo tunel postavený tak, aby se nepropadl strop.

V deštivých dnech si všichni, kteří zůstávali v družině déle, pohráli se stavebnicemi, překvapivě oblíbené bylo i stavění pyramidy z kelímků, modelovalo se z fimo hmoty. Povedené bylo například „volské voko“, meloun nebo zeměkoule. Děti hrály hry, které známe i my ze svého dětství. Šibenici, schovku věcí nebo navigační hru.

Při zájmových aktivitách jsme se věnovali dopravní výchově, zejména bezpečnosti na silnicích, u vody a v přírodě obecně. Prvňáčci pokračovali ve výchově ke správnému chování – tentokrát v autobusu. Luštili se pohádkové a prázdninové kvízy, využívali jsme interaktivní tabuli. Ve třetí a čtvrté třídě spolu s paní vychovatelkou žáci probrali poslední téma celoročního cestovatelského projektu – Mexiko. Věnovali se mexickým tradicím, hudbě, pouštním rostlinám a zvířatům. Nakonec namalovali obraz mexické krajiny pomocí temperových a vodových barev. Menší děti vytvořily koláž ze skládaných lodiček s pozadím moře. Do svých vlastních stop dokázali všichni nakreslit místa, která by rádi navštívili a pomocí techniky origami podle návodu složili rybičku, kterou si také vyzdobili.

Hodně jsme si s dětmi společně povídali o prázdninách, někteří se seznamovali s tím, jak se píše dopis například z tábora, jak pozdrav z výletu a hlavně, jak napsat správnou doručovací adresu.

Tradičně jsme také ocenili nejpilnější luštitele, kteří za celý půlrok prokázali vytrvalost, snahu i schopnost samostatně přemýšlet. Malou odměnu si ale nakonec odnesly všechny děti, které naši školní družinu navštěvovaly.

Na závěr školního roku bychom chtěly poděkovat všem rodičům za jejich spolupráci. Vycházeli nám vstříc a pomáhali nám v práci s dětmi.

Poděkování patří i vedení školy – panu řediteli a obci za podporu po celý školní rok.

Přejeme všem hezké prázdniny.

vychovatelky školní družiny