Činnosti ve školní družině - duben

Po Velikonocích jsme se začali všichni těšit na teplejší dny, na jaro. A přesto, že si s námi počasí pěkně „pohrálo“, začali jsme vyrábět a tvořit věci s jarní tematikou.

Děti malovaly a posléze aranžovaly namalované květiny do vázy. Vytvořily tak dva obrazy, které nám zdobí ještě s dalšími pracemi družinovou nástěnku.

Prvňáčci vyráběli sliz z mouky, jaru a barviva. Byli nadšení a to, že se jim dílo podařilo, bylo podtrženo i spoustou legrace, kterou při tom zažili.

V dubnu, v rámci Dne Země probíhaly v družině diskuze na toto téma, učili jsme se písničku o odpadcích, hráli jsme skupinovou hru, pracovali na toto téma s interaktivní tabulí, kreslili obrázky, vyráběli lapbook a zahráli si i „únikovku“. V této hře se při rozšifrování děti mohly stát „ambasadorem Země“.

Větší děti se v tomto měsíci věnovaly v rámci jejich celoročního projektu Japonsku. Vzájemně si všichni povídali, co už o této zemi ví a ještě více si přiblížili přírodu, historii i tradice a bojové umění této země. Děti si pak z alobalu vyrobily své bojovníky.

V oddělení menších dětí proběhla pěvecká soutěž. Té se zúčastnily všechny děti. Vybraly si písničku a někteří svoje pěvecké vystoupení doprovodili i tancem. A dokázali si to krásně užít.

Také se dětem podařilo vyrobit si „skleník pro motýlky“, kočku ze špachtliček“, papírová zvířátka ze ZOO.

Hráli jsme různé hry, které podporují spolupráci mezi dětmi a děti si mezi všemi aktivitami stihly ještě hrát se stavebnicemi i deskovými a stolními hrami, které mají v družině k dispozici.

V závěru měsíce se větší děti měly možnost seznámit s 3D tiskárnou a vyzkoušet si práci s 3D tužkami. Skupině patnácti dětí se při této aktivitě věnoval pan inženýr, který jim vše pěkně ukázal, vysvětlil a umožnil vytvořit si 3D výrobek, který si pak děti odnesly domů.
Děkujeme tímto panu řediteli, který vše domluvil a zajistil.

A celý měsíc duben jsme nakonec uzavřeli velkou čarodějnickou stezkou.

vychovatelky školní družiny