Činnosti ve školní družině - květen

Květen ve školní družině

V měsíci květnu jsme se se všemi dětmi věnovali především přírodě, ale děti se také těšily z toho, že můžou obdarovat své maminky v den jejich svátku drobným vlastnoručně vyrobeným dárkem. Starší vyráběli srdíčka, mladší „poukázky“ pro maminku – například Den bez odmlouvání, Snídani do postele nebo Masáž. Nezapomněli jsme ani na klasická přáníčka a věříme, že ze všeho měly maminky opravdu radost.

Témata jarní přírody byla velmi vděčná, protože nám dávala možnost si s dětmi hodně povídat a různými didaktickými hrami pomáhat paní učitelkám ve vzdělávání dětí. Probírali jsme například jarní květiny, zvířátka na statku, děti pantomimicky předváděly různé činnosti na zahradě. Také jsme si připomněli Světový den včel a s dětmi si povídali, jak důležité jsou včelky pro život na Zemi. V  pracovních listech se děti dozvěděly, kdo žije v úlu a jakou funkci tam zastává. Ve 3. a 4. třídě slavili Den Slunce – zhlédli krátké dokumenty a sami výtvarně vyjádřili, jak Slunce vidí oni. Také mohli rozvinout svoji fantazii a podívat se do budoucnosti. Namalovali, jak vidí svět za sto let. Ti menší se při výtvarných činnostech věnovali tématu „Když prší“ a vytvořili malé prostorové deštníčky, pod kterými se lidé mohou schovat před deštěm.

V měsíci květnu jsme v naší školní družině mezi sebe také přivítali studentku na odbornou pedagogickou praxi. Nejen, že sledovala naši práci s dětmi, ale sama si pro ně připravila různé aktivity, z nichž nejvíce děti zaujala nová výtvarná technika – malování pěnou na holení s mramorovým efektem. Děti se s lehkostí a hlavně rády přenesly do léta a na družinové nástěnce se objevila výtvarná dílka – Výlet na lodi. Stejně tak je bavila i pohybová aktivita – tzv. Živé pexeso. Ve volných chvílích si, kromě obvyklých her, někteří ještě připravili hranou minipohádku „Jak pejsek a prasátko pekli dort.“ A protože teplota na teploměru byla v posledních květnových dnech opravdu letní, vyráběly se vějíře, aby nám nebylo horko a výkresy se plnily letními loukami plnými motýlů.

Ani družinový mikroskop nezahálel, objevila se pod ním například hadí kůže nebo křídlo motýla. Dokonce k nám na školní dvůr zavítal obr mezi motýli – noční motýl martináč hrušňový. Děti ho tak mohly obdivovat a prohlížet „na živo“.

Myslíme si, že už se všichni těšíme na ten letní čas, který nás čeká.

vychovatelky ŠD