Činnosti ve školní družině - květen

Květen ve školní družině

Ke květnu patří Den matek a tak jsme ve školní družině vyráběli dárečky a přáníčka pro maminky, někteří dokonce mamince udělali i zdravou svačinku – ovocné špízy a jednohubky ve tvaru srdíčka.
V oddělení nejmladších žáčků se každý týden věnovali pravidlům slušného chování. Probrali společně jak se chovat doma k ostatním, jak u společného stolu a také jak v restauraci. Došlo i na dramatizaci některých situací, se kterými se děti mohou v prostředí restaurace setkat.
V květnu si také připomínáme Mezinárodní den rodiny. Po rozhovoru děti výtvarně zpracovaly dané téma a svou práci si odnesly domů. Formou vyprávění a rozhovoru jsme si také připomněli květnové dny roku 1945 a děti se seznámily s některými událostmi, které se odehrávaly na konci druhé světové války u nás v Říčanech.
Jeden týden patřil v družině pohádkám. Tento „Pohádkový týden“ byl věnován vyprávění pohádek, děti si vyrobily papírové loutky, se kterými pak pohádky i hrály. Podle různých indicií se všichni snažili poznat známé pohádky a nakonec si společně zahráli i pohádkové pexeso.
V průběhu celého měsíce jsme se věnovali různým společným hrám. Děti si v nich procvičily postřeh, paměť, pohybovou paměť a zejména v týmových hrách pak vzájemnou spolupráci. Při jedné takové hře „Nakresli kočku“ se jim podařilo vytvořit opravdu vtipné obrázky.
Jen tak pro zábavu jsme si v některých dnech pustili taneční písničky, společně jsme si četli, vyrobili jsme si krabičky nebo „zmiji“, na které si děti procvičily šikovné prstíky provlékáním provázku. Děti si také pohrály s malým chemikem – míchaly mezi sebou různé barvy a materiály. Pod mikroskopem pozorovaly drvodělku nebo křídlo motýla.
A protože se blíží prázdniny, začali jsme si společně opakovat zásady bezpečného chování venku a také v různých dopravních situacích. Připomněli jsme si výbavu kola, různé dopravní značky, jak se chovat na přechodu, jak řešit nebezpečné situace nebo jak poskytnout první pomoc. Děti si některé situace zkusily také zahrát a bohatě jsme mohli využít programů dopravní výchovy na interaktivní tabuli. Dopravní výchově se budeme průběžně věnovat i v červnu.
Děti se ve školní družině vždy těší na pobyt venku, kde se mohou volně a dostatečně proběhnout, zahrát si různé pohybové a míčové hry nebo jen tak „pobýt“ a povídat si s kamarády. Tak doufáme, že těch hezkých dnů do konce školního roku bude ještě hodně.

vychovatelky školní družiny