Činnosti ve školní družině - únor

Začátek února patřil povídání o tom, jak dříve lidé prožívali Hromnice a co se v tuto dobu děje v přírodě. Pak už se děti připravovaly na družinový karneval. Všichni si vyráběli vlastní masky, kterými doplnili své kostýmy a pracovali na výzdobě družinové třídy. Fotografie z této dětmi velmi očekávané akce si rodiče mohou prohlédnout v sekci Školní družina → Archiv událostí. Samozřejmě jsme nezapomněli na své nejbližší a nejmilejší a vyrobili pro ně na sv. Valentýna drobné dárky a přáníčka.
V první třídě jsme se v tomto měsíci dle celoročního plánu věnovali přírodě v zimě, vytvořili si ptáčky k výzdobě třídy, luštili, povídali si a hráli hry zaměřené na toto téma. Zejména kluci opět objevili kouzlo hry s vláčky a zbyl čas i na procvičení matematiky zábavnou hrou.
Druhá třída se věnovala tématu Lidské tělo. Seznámili jsme se s částmi lidského těla, vnitřními orgány a se svými smysly. Povídali jsme si o způsobech ochrany zdraví a kde hledat pomoc.
Třetí a čtvrtá třída se věnovala praktickému procvičování první pomoci a zásadami bezpečnosti při každodenních činnostech doma i venku.
V rámci tohoto tématu se všichni žáci družiny zúčastnili přednášky První pomoc, která v sobě zahrnovala i praktickou část. Děti si tak mohly vyzkoušet uvolnění dýchacích cest, nepřímou masáž srdce i transport osoby vsedě i vleže.
Přednášku vedl pan Viktor Novotný.
Chtěli bychom mu všichni velmi poděkovat za to, že svůj čas věnoval dětem zcela zdarma.

vychovatelky školní družiny