Den Země

Den Země, celosvětová událost propagující podporu ochrany životního prostředí, si naše škola připomněla v pátek 21. 4.
Všechny třídy se účastnily výsadby stromů na Marečkově louce. Žáci s nářadím a s pomocí paní učitelek sázeli stromy podél potoka, což znamenalo vykopat díry, strom správně umístit mezi zatlučené kůly, zalít a zasypat hlínou a štěpkami. Veškeré práce probíhaly také ve spolupráci s obcí, kdy byli žákům nápomocni pracovníci. Ve zbytku času si všichni zahráli sportovní hry a překážkové soutěže na hřišti. 

Mgr. Radovan Křivánek