Důležité informace ze školní jídelny

S platností od 1.12. 2023 používejte prosím k úhradám stravného toto nové číslo účtu: 2902716269/2010 a vždy uvádějte variabilní symbol, který byl Vašemu dítěti přiřazen a održeli jste ho e-mailem. Pokud jste z nějakého důvodu neobdrželi číslo variabilního symbolu, kontaktujte vedoucí školní jídelny.

Beáta Dvořáková, Dis