Finále dopravní výchovy

Během března, dubna a května byli žáci 4. třídy postupně seznámeni s pravidly silničního provozu v rámci dopravní výchovy.
Nejdříve se žáci účastnili teoretické části ve škole, která se věnovala především výbavě kola a cyklisty, jízdě na jízdním kole, značkám, křižovatkám, přednostem v jízdě a zdravovědě. Občas jsme i ve vyučování společně procvičili dopravní značky a křižovatky.
Praktická část poté probíhala ve dnech 2. 5. a 12. 5. ve Středisku volného času v Rosicích, kde byly žákům ukázány a vysvětleny praktické dovednosti na kole jako objíždění překážek, správné brždění, křižovatky (i světelné), překážková dráha a součástí byla opět zdravověda. Žákům se velmi dařila jak teoretická, tak i praktická část a obdrželi průkazy cyklisty. 
Jako školní metodik prevence myslím, že výukový program by měl nejen zábavnou formou podpořit děti v cyklistice, ale také propagovat samotnou prevenci bezpečnosti, a proto jsem této možnosti využil a dopravní výuky jsme se zúčastnili. 

Mgr. Radovan Křivánek