Finanční gramotnost ve třídě 3. B

Jelikož je finanční gramotnost jednou ze základních znalostí žáka, zakomponovali jsme ji do vzdělávacích činností, které proběhnou i v dalších třídách. 
Žáci více poznali svět financí, seznámili se s pojmy hodnota, směna, příjmy, výdaje, rezerva a úspory. Pochopili, proč vznikly peníze, vyzkoušeli si prodej, nákup a také výběr z bankomatu. Dále si pohrávali s myšlenkou co potřebují, co chtějí a co si přejí. Poté sestavili také svůj první rodinný rozpočet.

Mgr. Radovan Křivánek, Mgr. Lenka Rouzková, Ing. Veronika Svobodová