Hra v anglickém jazyce

Lov čarodějnic

Dne 3. 5. měli žáci 3. A a 3. B v rámci hodiny anglického jazyka připravenou ,,běhačku" Witch hunting - Hon na čarodějnice. 
Žáci si zahráli na lovce čarodějnic a určovali podle popisku, o kterou čarodějnici se jedná. Ve skupinkách si tak hravou formou procvičili slovní zásobu - Clothes, Body, Colours, Numbers a dále pak vazby Have/Has got. Kartičky byly rozmístěny různě po škole. Následně žáci do skupin dostali kartičky na zapisování výsledků a lov mohl začít. Jejich úkolem bylo přečíst a přeložit kartičku s popisem čarodějnice, zapamatovat si popis, najít tu správnou čarodějnici mezi ostatními a napsat příslušné písmenko do tajenky. Hodinu jsme si všichni užili a všechny čarodějnice byly nakonec úspěšně pochytány. 

Zita Matulová