Interaktivní výuka v 1. A

Naši prvňáčci se seznámili s prací na interaktivní tabuli. Interaktivní výuka je nová metoda, která žákům nabízí zábavnější a méně stereotypní formu výuky. Svými prostředky také zvyšuje motivaci žáků k učení. A nutno říci, že se žáci pro tento moderní způsob výuky velmi rychle nadchli a v krátké době si dokázali práci s interaktivní tabulí osvojit. Takže interaktivní tabuli teď rádi využíváme jako zpestření například v hodinách matematiky.

Mgr. Šárka Cardová, Mgr. Adéla Bernardová