Listování

Společně s herci Lukášem Hejlíkem a Petrou Bučkovou jsme měli možnost zažít listování neboli prožít děj interpretací dětské knihy scénickým čtením s názvem ,,Eliáš a babička z vajíčka", které proběhlo v kulturním domě.
Děkuji za pozvání knihovně v Říčanech a finanční podpoře obce.

Mgr. Radovan Křivánek