Maškarní karneval ve školní družině

Jako každoročně jsme i letos ve školní družině oslavili období masopustu maškarním karnevalem.
Žáci se podíleli na přípravách a výzdobě školy. Tvořili nejrůznější masky, škrabošky a girlandy.
Ve středu odpoledne po škole pobíhaly pohádkové a filmové postavy, mažoretky, policisté a další postavičky. Během karnevalu žáci soutěžili na různých stanovištích a nechyběly ani taneční hry. K doplnění energie se posilnili „dobrůtkami“, které jsme pro ně připravili. Doufáme, že si děti karneval pořádně užily.

vychovatelky školní družiny