Návštěva předškoláků v 1. třídě

Jako již tradičně před zápisem, tak i letos, přišli naši předškoláci na návštěvu do první třídy. Prvňáčci se na jejich návštěvu těšili a s radostí jim předvedli, co všechno se od září v první třídě naučili. Ukázali jim, jak umí číst, psát, počítat, pracovat s interaktivní tabulí a také to, jak šikovní jsou při rytmizačních hrách. Do programu se výborně a s nadšením zapojili i předškoláci. Seznámili se s prostředím školy a zjistili, že není třeba mít jakékoliv obavy. Společně se tedy budeme těšit na zápis, který proběhne ve dnech 11. a 13. dubna.

Mgr. Šárka Cardová