Návštěva vědeckého parku VIDA

Dne 5. 1. navštívili žáci čtvrté a páté třídy zábavný vědecký park VIDA v Brně. Obě třídy absolvovaly program "Cesta do nitra Země", jehož součástí byly i pokusy. Kromě toho měli žáci spoustu času si vyzkoušet nejrůznější stanoviště v jednotlivých expozicích. Mohly si postavit magnetickou sochu, zkoumat svět pod mikroskopem, sledovat elektrický oblouk stoupající po žebříku v expozici zvané Mikrosvět. V části věnované člověku mohli žáci poslouchat v obřím srdci vlastní tep, pokoušet se masáží srdce na figurách zachránit lidský život nebo si prohlédnout v obřích rozměrech fungování střev člověka. Některé zase bavila expozice Civilizace, kde žáci mohli v hlukové místnosti překřičet svými hlasy tryskáč, což se některým opravdu skvěle dařilo. Působivé bylo napsat svá přání na zeď naděje, rozjet různá elektrická zařízení na lidský pohon a další velmi zajímavé činnosti. Čas určený pro naši návštěvu nám sotva stačil.

Mgr. Sylva Pavlíková