Pirátská cesta za pokladem

V pondělí 26. 6. proběhla školní akce s názvem „Pirátská cesta za pokladem“, které se zúčastnili žáci 1. a 4. třídy. Tento den byl slavnostním zakončením  jejich celoroční třídní hry.  
Pro žáky bylo nachystáno 15 stanovišť s úkoly,  které prověřily nejen jejich obratnost a fyzické síly, ale také paměť a vědomosti. V první části žáci plnili logické a vědomostní úkoly, ve druhé části na ně čekaly sportovní aktivity a soutěže. Žáci 4. třídy se aktivně zapojili a  pomáhali prvňáčkům na jednotlivých stanovištích. Po splnění všech úkolů hledaly děti  ztracený poklad, ve kterém na ně čekala sladká odměna a dárečky. Děti z nich měly velikou radost. Na závěr byli všichni naši malí i větší piráti slavnostně pasováni na pirátské kapitány.
Chtěla bych moc poděkovat paním učitelkám Šárce Cardové a Pavle Vodákové za pomoc s organizací. Děkuji také žákům 4. třídy, kteří se do celé akce pěkně zapojili a pomáhali našim prvňáčkům.

Mgr. Adéla Bernardová