Přednáška o kyberšikaně pro rodiče

Dne 8. 11. byla pro rodiče v rámci spolupráce našeho školního poradenského pracoviště s Policií ČR připravena přednáška s paní Kpt. Mgr. Zdeňkou Procházkovou. Byly předány informace ohledně rizik spojených s chováním na sociálních sítích, s rodičovskou kontrolou, dále nástroji, jakým způsobem zabezpečit svůj profil nebo jak se bránit před kyberšikanou a kyberútokem.
Zmíněna byla i legislativní stránka problematiky a nakonec došlo i na dotazy rodičů. Podobnou přednášku budeme plánovat během školního roku i pro žáky.

Mgr. Radovan Křivánek, Mgr. Pavla Vodáková