Přednáška o šikaně a kyberšikaně

Do naší školy jsme pozvali por. Bc. Miroslavu Šimoníkovou z MŘ PČR v Brně, která měla připravenou přednášku o šikaně a kyberšikaně pro žáky 2. - 5. ročníku. 
Na úvod si žáci připomněli, co to vlastně šikana je a jak se liší od kyberšikany. Poté následoval krátký film, který je vtáhl do děje a názorně jim ukázal, jak může taková šikana a kyberšikana vypadat.
Paní policistka poté vysvětlila některé důležité okamžiky ve filmu, děti samotné měly spoustu nápadů, co mohli žáci ve filmu udělat jinak a oběť šikany zachránit. Poté proběhla diskuze o tom, jak se mají žáci bezpečně chovat při komunikaci na internetu, jak se také mohou bránit a co dělat, když se sami dostanou do nebezpečí nebo jsou i svědky rizikového chování ve svém okolí. Žáky tato tematika velmi zaujala a bylo třeba zodpovědět mnoho dotazů.
Velmi zajímavé byly také příběhy z praxe, které paní policistka vyprávěla. Žáci si tak uvědomili, že je dobré se se svými starostmi svěřit blízké osobě, která jim vždy podá pomocnou ruku, a že se musí na sociálních sítích chovat obezřetně.

Mgr. Pavla Vodáková, Mgr. Radovan Křivánek