Přednáška pamětnice Evy Lánské

Dne 5. května nás navštívila pamětnice a bývalá ředitelka naší školy paní Eva Lánská. Žákům 3., 4. a 5. třídy věcně a zároveň poutavě popisovala své prožitky hlavně z období konce druhé světové války. Neopomněla zmínit ani život v obci Říčany v této době. Přednáška byla doplněna o dotazy žáků, na které ráda odpověděla. Všichni jsme si uvědomili, jak těžký život může člověk v tomto období prožít.
Paní Lánská si s sebou přinesla i fotografie tehdejší podoby školy a lidí, kteří hrůzy druhé světové války bohužel nepřežili.
Chtěl bych moc poděkovat paní Lánské, která byla ochotna přednášku uskutečnit a také paním učitelkám Reichmanové a Pavlíkové, kteří s organizací přednášky pomohly.

Mgr. Radovan Křivánek