Přespání ve škole

Naše škola nám tentokrát posloužila nejen ke vzdělávání, ale také jako místo, kde letošní páťáci zažili přespání ve škole.
První aktivity spočívaly v zábavném tvoření, kdy žáci rozkreslovali původní téma obrázku o jeho další obměny, čímž dostal výslednou podobu. Další hry měly charakter hledání, poznávání a hádání připravených otázek, které žáci nacházeli připravené na hřišti a kolem školy.
Jako odměna byla pro ně připravena večeře – oblíbená pizza. Společně jsme zhlédli film Noc v muzeu a poté jsme se již uložili ke spánku.
Ráno jsme si pochutnali na sladké snídani a poté začalo vyučování, které mělo odpočinkový charakter opakování učiva, her a pohybu.

Mgr. Sylva Pavlíková, Zdislava Křížová, Mgr. Radovan Křivánek