Preventivní program Nebezpečí drog

V rámci primární prevence před návykovými látkami a drogami jsme uspořádali ve spolupráci s policií ČR přednášku s tímto tématem pro 4. a 5. třídu.
Na začátku por. Bc. Miroslava Šimoníková z MŘ PČR zmínila téma šikany a kyberšikany, ve které zdůraznila hlavní rysy a problematiku, která se může v životě kdykoliv objevit.
Poté rozhovorem s žáky začala představovat vlastnosti různých návykových látek, se kterými se mohou dostat do kontaktu, jejich škodlivost a zaujmutí postoje, pokud by někdo látku nabízel. Žáci se zamýšleli, dotazovali, odpovídali a mnohdy byli překvapeni, jak škodlivá daná látka může být.
Bylo zmíněno i několik situací ze života a pevně věříme, že informace byly pro žáky přínosné a užitečné.

školní poradenské pracoviště