Preventivní program ve 2. A

Žáci 2. A se zúčastnili preventivního programu zaměřeného na vztahy ve třídě, na jednotnost kolektivu a na tmelení kolektivu.
Tři lektoři ze společnosti Podané ruce nám přišli prezentovat tento program na míru a aktivně zapojit děti do aktivit, které byly zaměřené na uvedená témata.
Žáci velmi dobře spolupracovali, učili se naslouchat jeden druhému, respektovat názor druhého a mluvit sami za sebe, ne za partu kamarádů. Hra, která se odehrála v prostřední hodině krásně ukázala, jak je důležité spolupracovat ve skupině a nevyčleňovat žádného člena kolektivu, protože i ten jeden je pro skupinu důležitý, aby ostatní dosáhli cíle.
Program byl dělán naší třídě na míru a bude mít pokračování v dubnu. Lektoři si dělali poznámky, z programu budu mít zpětnou vazbu a další program bude opět zaměřen na konkrétní situaci v naší třídě.

Mgr. Blanka Kokojanová