Preventivní programy

Ve třídách 1. A a 3. A se konaly preventivní programy pod vedením lektora Gabriela Štěpánka ze společnosti Podané ruce.

Žáci se během programů hravou formou dozvěděli pravdivé informace o aktuálních tématech, která se jich týkají.

Pro třídu 1. A jsme zvolili téma Třída jako Team.
Program Třída jako tým 1 se zaměřuje na rozvoj sociálních, personálních a komunikativních kompetencí s důrazem na spolupráci. Předává dětem způsob, jakým mohou dát najevo, když jim někdo ve třídě dělá něco, co se jim nelíbí a věnuje se také používání slov prosím, děkuji a promiň.

Pro třídu 3. A jsme zvolili téma Internetem bezpečně.
Program Internetem bezpečně se věnuje tématu internetu a sociálních sítí. Pojmenovává, jakými pravidly je dobré se při využívání informačních technologií řídit a popisuje rizika spojená s používáním internetu, zejména pak sociálních sítí. Dotýká se také online závislosti.

Mgr. Pavla Vodáková, školní poradenské pracoviště