Přírodověda hravou formou

Dne 11. 10. měli žáci třídy 4. A v rámci přírodovědy a činnostního učení nachystaná centra aktivit, kde hravou a interaktivní formou procvičovali aktuálně probírané učivo z přírodovědy.
Pracovali ve skupinách a postupně procházeli osm stanovišť. Na každém stanovišti plnili úkoly z oblasti živé a neživé přírody. Žáky připravené aktivity bavily a všechny úkoly společně dokázali vyřešit.

Mgr. Adéla Bernardová