Rozloučení s 5. třídou

Poslední školní den je vždy významnou událostí pro všechny naše žáky, obzvlášť však pro žáky 5. třídy.
S letošní 5. třídou jsme se rozloučili předáním Pamětních listů, potřesením ruky a přáními dalších školních úspěchů. Vyskytly se i momenty dojetí, protože pro ně končí jedna etapa vzdělávání na naší základní škole a jejich další kroky povedou do jejich nového působiště.

Touto cestou bych chtěl také moc poděkovat rodičům, kteří nám ve vzdělávání pomáhali a své děti podporovali.
Moc děkuji za příjemné a pozitivní zprávy ve SkolaOnline a opět se všichni budeme těšit na další školní rok.

Na závěr si dovolím tento citát: ,,Tím, že učíme jiné, učíme sebe“. Seneca

Mgr. Radovan Křivánek