Rozloučení s 5. třídou

Rok se s rokem sešel a na naší škole opět proběhla velká událost v podobě loučení s naší 5. třídou.
Byly předány pamětní listy, nechyběly momenty dojetí, ale žáci vědí, že kdykoliv budou mít cestu kolem naší školy, mohou nás navštívit a popovídat si s námi.

Chtěl bych moc poděkovat rodičům za pomoc při vzdělávání a podpoře svých dětí, za bezproblémovou komunikaci a za dárky, kterými nám žáci poděkovali za naši celoroční práci.

Dále děkuji zaměstnancům naší školy, kteří jsou vždy ochotni cokoliv řešit a bez kterých by rodinná atmosféra na škole nebyla možná.

Na závěr si jako před rokem dovolím další citát:
,,Kořeny vzdělání jsou hořké, ale ovoce je sladké“. Aristoteles

Mgr. Radovan Křivánek