Rozvíjení finanční gramotnosti

Dnes byl završen program rozvíjení finanční gramotnosti, ve kterém si žáci osvojili praktické zkušenosti a v praxi využitelné informace ohledně finančních prostředků, prodeje, nákupu, rezerv a úspor.
Byl kladen důraz na intelektové činnosti a hravou formou museli přemýšlet, jak by nejlépe využili své peníze, popřípadě uváděli, za co by zbytečně utráceli. Nechyběla zpětná vazba k sestavení rozpočtu a uvědomění si různých ekonomických situací. Finanční gramotnost bude u žáků nadále rozvíjena také v dalších předmětech, především v matematice.

Mgr. Radovan Křivánek