Setkání s paní spisovatelkou

V rámci projektu s názvem ,,Jižní Morava čte" a čtenářské gramotnosti proběhlo setkání s paní spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou.
První beseda byla připravena pro žáky 1. a 2. ročníku, druhá pro žáky 3. - 5. ročníku. Paní spisovatelka představila zajímavým způsobem své knihy, když zapojila žáky do činností, které byly spojeny s hrami, přesmyčkami slov a hádankami. Žáci se dozvěděli, jakým způsobem vzniká kniha - od ilustrací až po tisk v nakladatelství. Na konci setkání se paní spisovatelka rozloučila autogramiádou do knížek, které si žáci přinesli s sebou.
Chtěl bych poděkovat paní spisovatelce, že dokázala žáky zaujmout a hravou formou prezentovala svoji tvorbu. Dále také knihovně v Říčanech za spolupráci a přípravu tohoto setkání.
Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem. 

Mgr. Radovan Křivánek