Škola v přírodě pro 4. a 5. ročník

V letošním školním roce se nám podařilo uspořádat první školu v přírodě, která se konala od pondělí 11. 3. do pátku 15. 3. pro žáky 4. a 5. ročníku.
Ve spolupráci se školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka jsme pro žáky připravili pobytový výukový program s názvem Strážci Země.
Důležitým znakem tohoto programu bylo poznávání a objevování v přírodě, dále plnění různých úkolů pomocí nichž žáci získávali postupně čtyři klíče od truhel, které jim odhalí tajemství geologické historie Země, vývoje rostlinných, živočišných druhů a koloběhu látek v přírodě.
Program byl doplněn sportovními aktivitami a procházkami v okolí obce, kde se nacházejí jeskyně a malebná údolí s lesy, dále byl i mezipředmětově zaměřen na aplikaci a propojení jednotlivých vědomostí a dovedností s tématy týkající se přírody.
V neposlední řadě se také podporovala samostatnost žáků, kteří si vyzkoušeli být poprvé pět dnů bez rodičů a byli tak odkázáni pouze na svoji spolehlivost, práci a výsledky.

Mgr. Radovan Křivánek, Mgr. Sylva Pavlíková, Bc. Zita Dočkalová