Soutěž Bobřík informatiky

Ve dnech 7. a 9. 11. se obě skupiny žáků pátého ročníku zúčastnili informatické soutěže s názvem Bobřík informatiky.
Soutěž cílí na zájem o svět technologií a klade si za cíl seznamovat žáky s informatickými otázkami. Nejdříve si žáci zkoušeli v hodinách předmětu Informatiky vědomosti programování nanečisto (zkušební testy), aby se seznámili s procesem vyplňování a zadávání příkazů. V den soutěže odpovídali a řešili úkoly ohledně algorytmizace, porozumění informací, řešení problémů a digitální gramotnosti.
Školu jsem do soutěže přihlásil a uspořádal jako motivaci pro soutěživé žáky a jejich poznání dalších informatických možností programů. Přikládám i několik úkolů k nahlédnutí.

Mgr. Radovan Křivánek


Umístění prvních 5 míst:
1. místo: Julie Kšicová
2. místo: Marie Karpíšková
3. místo: Jan Šildberger
4. místo: Viktorie Lysoňková
5. místo: Natálie Kopečková

Gratulujeme!