Tříkrálová sbírka 2023

I v letošním roce, vlastně již tradičně po mnoho let se žáci naší školy zúčastnili Tříkrálové sbírky v naší obci. Chtěli bychom jim tímto poděkovat za čas, který věnovali pro dobro druhých lidí. Naše poděkování patří také jejich rodičům, kteří ochotně k této dobré věci přispěli svým časem i pomocí.

Mgr. Magdalena Valešová