Účast žáků při sklizni brambor

V rámci spolupráce s obcí se žáci 4. a 5. ročníku účastnili tradiční sklizně brambor. Společnou procházkou po okolí spojenou s pozorováním přírody došli k poli, kde se společně s učiteli zapojili do sbírání. U této činnosti vládla příjemná atmosféra, během níž měli žáci možnost si uvědomit, kolik práce předchází tomu, než mohou brambory ve školní jídelně zkonzumovat. Těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Radovan Křivánek