Ukázková hodina čtení pro rodiče

V pondělí odpoledne proběhla v první třídě ukázková hodina čtení. Prvňáčci v ní předvedli svým rodičům, jak procvičují čtení v hodinách českého jazyka.
Rodiče měli možnost vidět nácvik čtení jednotlivých hlásek, slabik a slov. Žáci rodičům ukázali práci s nejrůznějšími pomůckami, které při čtení používají a také předvedli činnosti, jež dělají výuku čtení zábavnější a pestřejší.
Všem přítomným žákům a rodičům děkujeme za účast.

Mgr. Šárka Cardová, Mgr. Adéla Bernardová