Úspěch na sportovní olympiádě

Letos se Olympiáda Mikroregionu Kahan konala na říčanském fotbalovém hřišti.
Zúčastnilo se celkem 10 družstev skládající se z deseti sportovců, kteří přijeli z osmi základních škol. Dále byli přítomni i jejich fanoušci, kteří se snažili pokřikem a fanfárami své spolužáky podpořit.
Žáci se účastnili sportovních disciplín, které byly zaměřeny na různé činnosti, rychlost a dovednosti. Na žáky tak čekala střelba na bránu, střílení ze vzduchovky, hod na basketbalový koš, porážení kuželek, chůdy, hod kruhů na tyč, švihadlo, hod na cíl, překážková dráha s míčem a člunkový běh.
Našim žákům se nejvíce dařilo u hodu na cíl, u švihadel a u člunkového běhu.
Díky vybraným sportovcům z naší školy byl zisk 403 bodů ze všech disciplín dohromady, a tím se umístili na prvním místě.
Je to pro nás velký úspěch a žáci byli poté náležitě odměněni jak na hřišti, tak také pochvalami ve škole.
Společně se zaměstnanci školy bych chtěl poděkovat říčanským sportovcům, kteří tak bojovně reprezentovali svou školu.

Mgr. Radovan Křivánek


→ odkaz na Videogalerii