Volby na naší škole

Tento týden jsme si ve 4.A povídali o volbách. Vysvětlili jsme si, proč jsou volby důležité, jak probíhají a kdo může volit.
Následně si žáci vyzkoušeli volby přímo v naší třídě. Rozdělili se do týmů a každý tým vybral jednoho kandidáta na prezidenta(ku) naší třídy. Každý kandidát měl k dispozici svůj volební tým, který mu pomáhal sestavit volební program. Poté proběhly volební diskuse, kde každý kandidát představil svůj volební program a závěrem požádal své voliče, aby přišli k volbám.
Další den proběhly volby. Žáci pomáhali upravit třídu ve volební místnost. Společně jsme vytvořili volební urnu a také volební lístky pro jednotlivé kandidáty. Na správný průběh voleb dohlížela naše volební komise. 
Voleb se zúčastnilo celkem 29 voličů (žáci 4.třídy + učitelé). S největším počtem hlasů zvítězila Natálka Studená. Na druhém místě skončili se stejným počtem hlasů Tom Klapal a Karin Rodáková. Na dalších místech se umístila Adélka Kliková a Jarda Hladký.
Celý průběh voleb komentovalo volební zpravodajství - dvě naše šikovné slečny reportérky Tina Toufarová a Viky Lysoňková.
Děkujeme všem voličům za účast v našich třídních volbách.

Žáci 4. A a paní učitelka Adéla Bernardová