Výročí vzniku samostatného československého státu

Naše škola si připomněla 105. výročí vzniku samostatného československého státu. Společně jsme pro žáky připravili naučný program, ve kterém získali informace o vzniku státu a podíleli se na řešení či vypracování úkolů, které jim byly zadány. Za zmínku stojí činnosti spojené s výrobou vlajky, dokreslování státního znaku a dalších symbolů nebo frotáž listů lípy jako našeho národního stromu.
Starším žákům byla připravena i přednáška ohledně hlavních událostí a okolností, které vedly k samostatnosti, zmíněny byly samozřejmě i osobnosti jako například Tomáš Garrigue Masaryk nebo Edvard Beneš. Někteří žáci si samostatně připravili i prezentaci, ve které měl za úkol každý představit také další zajímavou osobnost nebo událost, která proslavila naši zemi nebo ovlivnila život v ní. Doplňkem byly i materiály, které si mohli žáci prohlédnout a další povídání o historických událostech po roce 1918 v období první republiky.

učitelé ZŠ
 

Chtěl bych poděkovat pedagogickým pracovníkům školy, za přípravu dalšího tematického programu, na kterém jsme se všichni společně podíleli. Myslíme, že je důležité, aby žáci znali historii našeho státu a věděli, čím je právě tento den významný.

Mgr. Radovan Křivánek