Výukový program o dravých ptácích

Zayferus je společnost na ochranu dravých ptáků, kterou jsme pozvali k nám na říčanské hřiště v rámci výukového programu pro naše žáky.
Měli tak možnost zažít nezapomenutelné chvíle, při kterých zhlédli lety dravých ptáků. Byla jim nabídnuta možnost seznámit se s různými druhy dravců a porozumět jejich chování i potřebám. Dozvěděli se tak mnoho zajímavých informací a soutěžili i o kalendáře, pexesa a magnetky. Někteří vyvolení si mohli dokonce dravce přivolat. Program byl zaměřen hlavně také na důležitost ochrany dravců a snahu o zachování jejich životního prostředí.
Pevně věřím, že program velmi posílil vztah žáků k přírodě a inspiroval je k ochraně životního prostředí.

Mgr. Radovan Křivánek


→ odkaz na Videogalerii